1. 7k1a番号库首页
 2. 电影分享
 3. 人物百科

王北北Candy人物简历详细播报全纪录

王北北Candy个人资料

 • 诞 辰:1997-11-15
 • 星 座:天蝎座
 • 出 生:中国 陕西渭南市
 • 工 作:模特、showgirl
 • 王北北Candy简介

  王北北Candy,内地平面模特、showgirl,2017年ChinaJoy触手游戏展台showgirl,语录:我就默默卖个萌。

  王北北Candy写真图片

  王北北Candy人物简历详细播报全纪录

   

  王北北Candy人物简历详细播报全纪录

   

  王北北Candy人物简历详细播报全纪录

  王北北Candy,内地平面模特,2017年ChinaJoy触手游戏展台showgirl。