1. 7k1a番号库首页
 2. 电影分享
 3. 人物百科

Đặng Thảo Nghi(Nghi Nghi , Nghi Nghi)人物简历详细播报全纪录

Đặng Thảo Nghi(Nghi Nghi , Nghi Nghi)个人资料

 • 诞 辰:1987-01-20
 • 星 座:水瓶座
 • 出 生:越南 胡志明市
 • 工 作:酒店管理
 • Đặng Thảo Nghi(Nghi Nghi , Nghi Nghi)简介

  Đặng Thảo Nghi,昵称Nghi Nghi,越南正妹,来自胡志明市,有着清新养眼的面容,和大多越南妹子都具备的白皙皮肤。

  Đặng Thảo Nghi(Nghi Nghi , Nghi Nghi)写真图片

  Đặng Thảo Nghi(Nghi Nghi , Nghi Nghi)人物简历详细播报全纪录

   

  Đặng Thảo Nghi(Nghi Nghi , Nghi Nghi)人物简历详细播报全纪录

   

  Đặng Thảo Nghi(Nghi Nghi , Nghi Nghi)人物简历详细播报全纪录

  天气越来越热,也越来越期待夏日的海边或是泳游池~总是有些比基尼正妹可以养眼,这位越南正妹Đặng Thảo Nghi无论颜值还是身材,都是那么养眼。