1. 7k1a番号库首页
 2. 电影分享
 3. 人物百科

Ivy Kuang(Ivy Juhyong)人物简历详细播报全纪录

Ivy Kuang(Ivy Juhyong)个人资料

 • 诞 辰:1996-09-21
 • 星 座:处女座
 • 出 生:马来西亚 吉隆坡
 • 工 作:模特
 • 爱 好:逛街、化妆品
 • Ivy Kuang(Ivy Juhyong)简介

  Ivy Kuang,昵称Ivy Juhyong,马来西亚模特儿,一脸迷死人的笑容,看见她彷彿心情好了一大半,被众网友们赞为“大马微笑正妹”,“坏心情的好解药”。

  Ivy Kuang(Ivy Juhyong)写真图片

  Ivy Kuang(Ivy Juhyong)人物简历详细播报全纪录

   

  Ivy Kuang(Ivy Juhyong)人物简历详细播报全纪录

   

  Ivy Kuang(Ivy Juhyong)人物简历详细播报全纪录

  Ivy,坏心情的好解药,一脸迷死人的笑容,看见她彷彿心情好了一大半!再看看她的高挑诱人身材,整个心情完全好了。